Website creatie
cropped-kaarten

Spelregels

Spelregels aangepast op 1 oktober 2015.

Het spel klaverjassen.

Enkele afgesproken regels die bij ons gelden zijn: 

Er wordt verplicht gespeeld.

Er worden 3 rondes van 16 spelletjes gespeeld en er wordt 3 om 2 om 3 kaarten gegeven.

Er wordt op onze vereniging niet afgenomen.

De kaarten blijven gesloten tot er troef gemaakt is.

Degene die troef moet maken dient minimaal 1 troefkaart in zijn handen te hebben.

Als iemand nat gaat dan worden er 162 punten gegeven aan de andere partij en een 'N'genoteerd bij de partij die nat is gegaan.

Bij verzaken wordt er overgedeeld. Wordt er dan een mars gespeeld door de verzaker(s), wordt er opnieuw gedeeld. Wordt er in het 3de spel opnieuw verzaakt dan is de procedure 162 punten plus 100 roem voor de andere partij.  Eventuele andere roem wordt niet geschreven.

Een mars is 162 punten en 100 roem.  Dit wordt aangegeven met een 'M' op de tellijst.

Een tegenpit wordt beloond met 100 roem en op de tellijst wordt 'TP' ingevuld.

Vier boeren op tafel is 200 roem.  4 gelijken op tafel van de 10 tot en met de Aas is 100 roem.

Heeft men geen plaatjes dan wordt er niet opnieuw gedeeld.

De leden die een 3-mans partij spelen worden op een lijst bijgehouden zodat men 1 keer per avond kan 3-mansen.

Verplicht stilzitten wordt bijgehouden op een lijst door de wedstrijdleiding zodat iedereen aan de beurt kan komen;  dit levert 1600 punten en een mars op.

Indien men 1 ronde, buiten het verplicht stilzitten, door welke reden dan ook niet mee speelt krijgt men voor deze partij 1450 punten.

Bij afwezigheid of verhindering dient men dit te melden aan de wedstrijdleider per mobiel door middel van een sms of app.  Indien men zich afmeld krijgt men 4300 punten en geen mars.  Indien men zich niet, in welke vorm dan ook, heeft afgemeld krijgt men de laagst gespeelde punten van die avond.

Bij te laat verschijnen is men verplicht stil te zitten en krijgt 1450 punten zonder een mars.  Deze regel komt te vervallen indien men bij een driemanspartij binnen 4 gespeelde partijen kan aanvullen tot een viermanspartij waardoor de driemanspartij stopt.

Indien men weigert om met iemand te klaverjassen kan de weigeraar gaan stilzitten en krijgt 0 punten.

Een nieuw lid, die tijdens de lopende competitie mee gaat doen, krijgt het laagste aantal punten van de dan geldende ranglijst.

Het seizoen is verdeeld over 3 periodes van 12 weken, buiten het Kerst-, Paas- en Eindtoernooi. (zie Speelkalender)

In elke periode wordt er een competitie gespeeld.  De 3 perioden tezamen levert onze clubkampioen aan het eind van het seizoen op.

Met vriendelijke groet en veel kaartplezier.

Het bestuur van “De Pitslag”