Website creatie
cropped-kaarten

 

Spelregels aangepast op 1 oktober 2019.

 

Er wordt verplicht gespeeld.

 

Er worden 3 rondes van 16 spelletjes gespeeld en er wordt 3 om 2 om 3 kaarten gegeven.

Er wordt op onze vereniging niet afgenomen.

Als er een speler aan tafel bezwaar maakt, tegen het opnemen van de speelkaarten voordat er troef is gemaakt, dan houd de maat van diegene die troef maakt de kaarten gesloten, totdat er troef is gemaakt.

Diegene die troef maakt, hoeft geen troefkaart in handen te hebben.

 

Als iemand nat gaat dan worden er 162 punten gegeven aan de andere partij.

 

Bij verzaken wordt er overgedeeld.

Voor de spelende partij geld dan, als er een mars wordt gespeeld, of als de spelende partij beet gaat, wordt er opnieuw gedeeld. Het 3de spel wordt wel geschreven, wat de uitkomt ook is. Wordt er in het 3de spel opnieuw verzaakt dan is de procedure 162 punten plus 100 roem voor de andere partij.  Eventuele andere roem wordt niet geschreven.

 

Een mars is 162 punten en 100 roem.  Dit wordt aangegeven met een I onder de kolom marsen op de tellijst.

Een tegenpit wordt beloond met 100 roem en op de tellijst onder de kolom marsen, wordt 'TP' ingevuld.

Vijftig roem wordt aangegeven met een V onder de kolom roem.

Twintig roem wordt aangegeven met een I onder de kolom roem.

 

Vier boeren op tafel is 200 roem.  4 gelijken op tafel van de 10 tot en met de Aas is 100 roem.

 

Heeft men geen plaatjes dan wordt er niet opnieuw gedeeld.

 

De leden die een 3-mans partij spelen worden op een lijst bijgehouden door het bestuur zodat iedereen op de lijst aan de beurt komt.

 

Verplicht stilzitten wordt bijgehouden op een lijst door de het bestuur zodat iedereen aan de beurt komt;  dit levert 1600 punten en een mars op.

 

Indien men 1 ronde, buiten het verplicht stilzitten, door welke reden dan ook niet mee speelt krijgt men voor deze partij 1450 punten.

 

Bij te laat verschijnen is men verplicht stil te zitten en krijgt 1450 punten zonder een mars.  Deze regel komt te vervallen indien men bij een driemanspartij binnen 4 gespeelde partijen kan aanvullen tot een viermanspartij waardoor de driemanspartij stopt.

 

Bij afwezigheid of verhindering dient men dit te melden aan de wedstrijdleider/secretaris per mobiel door middel van een sms of app of telefonisch contact.  Indien men zich afmeld krijgt men 4300 punten en geen mars.  Indien men zich niet, in welke vorm dan ook, heeft afgemeld krijgt men de laagst gespeelde punten van die avond.

 

Indien men weigert om met iemand te klaverjassen kan de weigeraar gaan stilzitten en krijgt 0 punten. (Het bestuur kan van deze regel afwijken)

 

Een nieuw lid, die tijdens de lopende competitie mee gaat doen, krijgt het laagste aantal punten van de dan geldende ranglijst.

 

Het seizoen is verdeeld over 3 periodes van ongeveer 12 weken, buiten het Kerst-, Paas- en Eindtoernooi. (zie Speelkalender)

 

In elke periode wordt er een competitie gespeeld.  De 3 perioden tezamen levert onze clubkampioen aan het eind van het seizoen op.

 

Met vriendelijke groet en veel kaartplezier.

Het bestuur van KJC De Pitslag